RSS

Waseda Sriracha Diary : Day Class 1 ที่วาเซดะศรีราชา เริ่มแล้วนะ ^__^

20 Aprสามอาจารย์ แห่งวาเซดะศรีราชา

อาจารย์ยามาซากิ   อาจารย์ซาคาโมโตะ  และ อาจารย์โตโยมะ
ประจำการพร้อมแล้ว สำหรับการสอนหลักสูตรกลางวันเร่งรัด หรือ Day Class 1
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 (หลักสูตรเมษายน – กรกฎาคม)

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างอบอุ่น
ถึงแม้นักเรียนในห้องจะจำนวนน้อย เนื่องจากเป็น Day Class แรกของวาเซดะศรีราชา
แต่นักเรียนทุกคนก็ดูสนุกสนานกับการเรียน บรรยากาศในห้องเรียนค่อนข้างเป็นกันเองเลยทีเดียว

 

One response to “Waseda Sriracha Diary : Day Class 1 ที่วาเซดะศรีราชา เริ่มแล้วนะ ^__^

  1. オイ

    04/29/2011 at 5:49 pm

    ทุกๆ คนพยายามเข้านะ จะยากยังไงก็อย่าท้อ สู้ๆ

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: