RSS

วาเซดะศรีราชา จัดนิทรรศการ”ภาพประทับใจในวัยวาน” ในวาระครบรอบชาตกาล 99 ปี ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

07 Mar

ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา ร่วมกับ สถาบันปรีดี  พนมยงค์
ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการ

+ + + ภาพประทับใจในวัยวาน + + +
ในวาระครบรอบชาตกาล 99 ปี ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 30 เมษายน 2554
ณ  Activities Hall  ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา จ.ชลบุรี

“ ภาพประทับใจในวัยวาน เป็นการเชื้อเชิญให้บุคคลต่างๆ ตั้งแต่อาวุโสไปจนถึงคนรุ่นใหม่
ให้ส่งภาพถ่ายหรือสิ่งของในความทรงจำ ที่เปี่ยมไปด้วยความหมายของตนเอง พร้อมกับ
เขียนข้อความเล่าเรื่องความเล่าเรื่องความประทับใจในสิ่งนั้น เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการ
ให้เห็นเรื่องราวแม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ผ่านเข้ามากระทบในชีวิต อาจแฝงไปด้วยคุณค่า
หากเราไม่มองผ่านเลย …  ”

นิทรรศการสิ่งของและภาพถ่ายที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกของเขาและเธอ

เนาวรัตน์               พงษ์ไพบูลย์
ชมัยภร                  แสงกระจ่าง

แสงดาว                 ศรัทธามั่น
สุโรจนา                 เศรษฐบุตร
โดม                        สุขวงศ์
จิรยุทธ์                   สินธุพันธ์
จักรกฤษณ์             สิริริน
ถิรนันท์                 อนวัชศิริวงศ์
จิรยุทธ์                   สินธุพันธุ์
ประภัสสร             จันทร์สถิตพร
ชลิดา                      เอื้อบำรุงจิตร
สัณห์ชัย                 โชติรสเศรณี
ปานรัตน์               กริชชาญชัย
สุมณฑา                 สวนผลรัตน์
ณัฏฐพล                 เกาบุญชู
ภาวิณี                     สมรรคบุตร
นิกร                        แซ่ตั้ง
คานธี                     อนันตกาญจน์
มินตา                     รณปฤณ
กวินธร                   แสงสาคร
นานา                     เดกิ้น
อรอนงค์                ไทยศรีวงศ์
นพพันธ์                 บุญใหญ่
รัชชัย                     รุจิวิพัฒน์
ณัฐพล                    คุ้มเมธา
ทองเกลือ               ทองแท้
ปวิตร                      มหาสารินันทน์
เดชา                       รินทพล
นงค์ลักษณ์            เหล่าวอ
สายฟ้า                   ตันธนา
ยุทธนา                   จังอินทร์
วศิน                        มิตรสุวรรณ
จีรณัทย์                  เจียรกุล
สาโรจน์                 เผือกสำลี
สุรศักดิ์                   พันธุ์บุตร
สินธุ์สวัสดิ์            ยอดบางเตย
ร่วมด้วย อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

Advertisements
 

One response to “วาเซดะศรีราชา จัดนิทรรศการ”ภาพประทับใจในวัยวาน” ในวาระครบรอบชาตกาล 99 ปี ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

  1. shu

    03/11/2011 at 9:33 am

    この展覧会(てんらんかい)は、タイのアーティストが大切にしている思い出の写真や品物を展示するものです。バンコクの「プリーディー・パノムヨン・インスティチュート」という財団(ざいだん)の協力(きょうりょく)を得て、Waseda International Cultural Center (タイ早稲田日本語学校シーラチャー校)で3月13日‐4月30日に開催(かいさい)します。タイ早稲田の先生やスタッフも出展(しゅってん)しています。ぜひ見に来てください。

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: