RSS

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันไทยวาเซดะ ร่วมส่งผลงานเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ภาพประทับใจในวัยวาน

27 Feb


ในวาระครบรอบชาตกาล 99 ปี ของท่านผู้หญิงพูนศุข   พนมยงค์

ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา ร่วมกับ สถาบันปรีดี  พนมยงค์
ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการหมุนเวียน

+ + + ภาพประทับใจในวัยวาน + + +

ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 30 เมษายน 2554
ณ Activities Hall อาคารศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา จ.ชลบุรี

“ ภาพประทับใจในวัยวาน เป็นการเชื้อเชิญให้บุคคลต่างๆ ตั้งแต่อาวุโสไปจนถึงคนรุ่นใหม่
ให้ส่งภาพถ่ายหรือสิ่งของในความทรงจำ ที่เปี่ยมไปด้วยความหมายของตนเอง พร้อมกับ
เขียนข้อความเล่าเรื่องความเล่าเรื่องความประทับใจในสิ่งนั้น เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการ
ให้เห็นเรื่องราวแม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ผ่านเข้ามากระทบในชีวิต อาจแฝงไปด้วยคุณค่า
หากเราไม่มองผ่านเลย …  ”

 

ขอเชิญชวนนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ กรุงเทพฯ และ ศรีราชา
ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมแสดง ขอให้ส่งภาพถ่ายหรือสิ่งของในความทรงจำอันมีความหมายต่อตัวท่าน   มี
ข้อความประกอบสั้นๆ   จำนวนท่านละ  3 – 10  ภาพ  / ชิ้นงาน
อย่างช้าภายในวันที่  10  มีนาคม  2554
โดยฝากผลงานไว้ได้ที่

* สำนักงานวาเซดะ ศรีราชา อาคารศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ  ศรีราชา  (ชั้น3) ติดต่อคุณชุติมา (ติ๊ก)
* สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ คุณพนิดา (อ้อ)  เลขที่ 1511-1513  ชั้น 15 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจ

ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์    038-338-999 , 089-783-4045
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชุติมา  วิณิชยกุล (ติ๊ก)   โทร. 089-783-4045
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรม
หรือ ส่งภาพ ข้อมูล และผลงานได้ที่ taligky@gmail.com

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: