RSS

ขอเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาในจ.ชลบุรีร่วมประกวดเรียงความ“ประเทศญี่ปุ่นในความคิดของฉัน”

05 Aug

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา จัดโครงการประกวดเรียงความเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สร้างความเชื่อมโยง ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “ประเทศญี่ปุ่นในความคิดของฉัน” เพื่อเป็นการส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
สะท้อนถึงแนวคิด ความเข้าใจ และจินตนาการของตนเองที่มีต่อประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์
กับประเทศไทยที่ใกล้ชิดและราบรื่น ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
โดยแสดงออกในรูปของเรียงความ

ขอบเขตเนื้อหาสาระในการประกวด
เนื้อหาสาระของเรียงความจะต้องสะท้อนถึงแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองของตนเอง กับประเทศญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดแง่มุม
ทัศนคติ ประสบการณ์ชีวิต  นอกจากนี้อาจครอบคลุมข้อเสนอแนะถึงกระบวนการส่งเสริม สร้างสรรค์ พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

การตัดสินเรียงความ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา

2. ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

3. ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
รางวัลการประกวด ในแต่ละระดับ
มีระดับละ  2 รางวัล  ประกอบด้วย

1. ประเภทประถมศึกษา
รางวัลการเขียนเรียงความดีเด่น
จำนวน 2 รางวัล
จะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Japanese Fun Course
ครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2553 (ระหว่างวันที่ 11-22 ตุลาึคม 2553)

2.  ประเภทมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
รางวัลการเขียนเรียงความดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
จะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรสุดสัปดาห์ฟรี

3.  ประเภทอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
รางวัลการเขียนเรียงความดีเด่น
จำนวน 2 รางวัล
จะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรภาคค่ำฟรี
จำนวน 2 รางวัล

ผู้ สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้อง เลขที่ 1511 – 1513 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(กรุณาวงเล็บมุมซองด้านซ้ายล่างว่า “ ประกวดเรียงความ ” )

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2670 3456
หรือ เว็บไซต์ http:// http://www.waseda.ac.th/sriracha

: : สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ : :
ผู้ประสานงานโครงการ

ชุติมา วิณิชยกุล
โทร. 02 -670 – 3456 ต่อ 13 และ 089 – 783 – 4045
โทรสาร 02 – 670 -3460 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
info@waseda.ac.th

หลักเกณฑ์การประกวดและดาวน์โหลดใบสมัคร

Advertisements
 

5 responses to “ขอเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาในจ.ชลบุรีร่วมประกวดเรียงความ“ประเทศญี่ปุ่นในความคิดของฉัน”

 1. オイ

  08/10/2010 at 4:56 am

  จะช่วงส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ค่ะ

   
 2. wasedaclub

  08/10/2010 at 5:46 am

  ขอบคุณมากๆค่ะคุณอ้อย

   
 3. LOOKFOOOG

  08/24/2010 at 1:17 pm

  ในการประกวดสามารถพิมพ์ในคอมได้ไหมคะ ?

   
 4. wasedaclub

  08/30/2010 at 8:27 am

  สามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ
  ใช้ฟ้อนต์ Angsana ขนาด 16 ค่ะ

  ส่งมาเลยนะคะ อยากอ่านแล้ว

   
 5. wasedaclub

  08/30/2010 at 8:31 am

  สามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ
  ใช้ฟ้อนต์ Angsana ขนาด 16 ค่ะ

  ส่งมาเลยนะคะ อยากอ่านแล้ว

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: