RSS

การทำงานกับคนญี่ปุ่น

24 Feb

เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสได้ไปบรรยาย ณ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ในหัวข้อ “การทำงานกับคนญี่ปุ่น” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นหลังจากจบการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยายมากนะครับ) ถึงแม้ผมจะไม่ใช่นักวิจัย หรือคนที่ทำงานในบริษัทจัดหางาน แต่เหตุผลที่ทำให้ผมได้รับมอบหมายให้ไปบรรยายในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก :

– การได้รู้จักคนไทยจำนวนมากที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

– การทำหน้าที่เลขานุการขององค์กรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวาเซดะ หรือที่เรียกว่า“โทมงคัยในกรุงเทพฯ” จึงได้มีโอกาสพบปะกับคนที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

– การได้ใช้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยในการทำงานร่วมกับคนไทย

โดยเนื้อหาของการบรรยายที่ผมคัดเลือกมาจากเอกสารสรุป และอยากจะนำเสนอต่อทุกคนมีดังนี้ครับ

1. คนญี่ปุ่นที่ทำงานในเมืองไทย และบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

1) ปัจจุบันมีคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 45,805 คน (สถิติปีค.ศ.2009 สำรวจโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)

– ในจำนวนนี้ประกอบด้วย “ผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับธุรกิจเอกชนหรือมีครอบครัว”

34,063 คน (ประมาณร้อยละ 74 ของทั้งหมด)

– อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ 33,152 คน ชลบุรี 3,264 คน เชียงใหม่ 2,442 คน แต่

เนื่องจากจำนวนดังกล่าวมาจาก “’รายงานถิ่นพำนัก” เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว กล่าวกันว่ามีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 60,000-70,000 คน

2) จำนวนสมาชิกหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ :1303 บริษัท

แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากรวมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก คาดว่าจะมีมากกว่า 6 พันบริษัท โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต (ร้อยละ 51.4) การพาณิชย์ และการค้าระหว่างประเทศ (ร้อยละ 16.6) ธุรกิจการบิน การคมนาคม (ร้อยละ 5.4) วิศวกรรมโยธา การก่อสร้าง (ร้อยละ 5.3) และส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจากภูมิภาค (โดยเฉพาะแถบคันไซ)

3) นิคมอุตสาหกรรม :53 โครงการทั่วประเทศ เช่นระยอง (13 โครงการ) สมุทรปราการ (6 โครงการ) อยุธยา (6 โครงการ) และชลบุรี (5 โครงการ) จึงมีความเป็นไปได้มาก ที่คนที่คิดจะทำงานในบริษัทญี่ปุ่น จะได้ทำงานในโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ดังกล่าว

4) คนญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย มีทั้งคนที่เป็น “ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ” และ “ผู้ที่จ้างในไทย” โดย ผู้มาประจำการจากต่างประเทศหมายถึง ผู้ที่ถูกสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นส่งมาประจำการ ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ในงานบริหารหรือดูแลกิจการเช่นประธานบริษัท หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (ที่ปรึกษา) โดยประเทศไทยเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ คำพูดที่คนญี่ปุ่นที่ถูกส่งตัวมาประจำการที่เมืองไทยในฐานะผู้มาประจำการจากต่างประเทศ จะต้องถูกบอกกล่าวอย่างแน่นอนคือ “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” หรือ “ห้ามต่อว่าคนไทยต่อหน้าคนอื่น” (ไม่ดูหมิ่นศักดิ์ศรี)

ขณะที่ ผู้ที่จ้างงานในไทย หมายถึงคนญี่ปุ่นที่ถูกจ้างงานจากบริษัทลูกในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ให้บริการ ดูแลลูกค้าหรือฝ่ายขายของบริษัทคู่ค้า หรือทำงานบริหารจัดการในพื้นที่

(โปรดติดตามตอนต่อไป ว่าด้วยเรื่อง “งานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร”)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 02/24/2010 in By Khun Shu, Variety

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: